Amit a kazáncsere pályázatról tudni kell

Akár 650 000 forint támogatást nyerhet, aki most pályázik régi gázkazánjának lecserélésére. A hosszú leírások labirintusaiból kimazsoláztuk a lényeget. Íme:

Jogosultak köre:

Azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai.

BAXI gázkészülékA pályázattal érintett lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája, valamint a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie, melyet a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik  közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni.

Csak azok az épületek pályázhatnak, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.

Támogatható tevékenységek (anyag+munkadíj):

· A fűtési / fűtési- és használati meleg víz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új
kondenzációs gázkazán beépítéssel;
· Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;
· Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer
átalakítás, vezérlés kialakítása);
· Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel
kapcsolatos szakhatósági költségek (pl: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO
átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély);

banner_tanusitoexpressz

Az állami támogatás aránya:

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650.000 forint. Vissza nem térítendő.

Egyéb előírások:

A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető
anyagköltség 40%-ánál nem lehet több.

hirdetés

A szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető
kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.

BAXI kondenzációs gázkazánBenyújtás:

A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől (2014.09.22.), pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (zfr-kazancsere.hu) keresztül a Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy.

A pályázat határidő előtti lezárása esetén a lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek, ami nem jelenti, hogy ezen pályázatok támogatásban részesülnek.

Döntés:

A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia-megtakarítási szempontokat figyelembe véve – széndioxid kibocsátás csökkentés – rangsorolásra kerülnek.

Elszámolás:

A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatói Okirat elektronikus átvételét követően egy éven belül meg kell valósítania, a támogatás folyósítását a beruházás befejezését követően maximum 30 napon belül köteles kezdeményezni (benyújtani) a pályázati portálon keresztül.

A beruházásnak az üzembe helyezést követően 3 évig fenn kell maradnia.

Letöltések:

Pályázati Felhívás Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram (ZFR-KAZ/14) (243 KB, PDF) – ÉMI

Pályázati Útmutató Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram (ZFR-KAZ/14) (481 KB, PDF) – ÉMI

Pályázói űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra (ZFR-KAZ/14) (50 KB, PDF)

Energetikai űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra (ZFR-KAZ/14) (54 KB, PDF)

Költségvetési űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein kérhető.
H – Cs: 8:00 – 16:15
P: 8:00 – 13:45
telefon:  (+36) 1 372 6516, (+36) 1 372 6590
e-mail: pki@emi.hu

energiaoldal.hu