Elektronikus átállás

Az utóbbi időszakban jelentősen átalakult az építés jogszabályi háttere. Ezen változások egyik kiemelt része az ügyintézés, dokumentálás elektronikussá tétele.

Már majdnem egy éve működik az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer), mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban teszi lehetővé az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

ETDR ÉTDR, Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer, elektronikus ügykezelés, Elektronikus építési napló

Elektronikus építési napló

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint az építési naplót a 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni (e-napló). A 2013. október 1. előtt megkezdett kivitelezések esetében az építési napló vezetését papír alapon is be lehet fejezni.

Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a beruházás kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától. Az e-építési napló rögzíti a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat.

Hálózati lefedettség hiányában, illetve egyéb (műszaki) probléma fennállása esetén offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetés is lehetséges. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként fel kell tölteni az elektronikus alkalmazásba.

Elektronikus építési napló

Elektronikus építési napló

A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az archiválás központi tárhelyen történik. Szükség esetén a napló nyomtatását is könnyen meg lehet oldani.

hirdetés

Segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához.

 

Elektromos közmű tájékoztató rendszer

2014 január 1-étől pedig indul az elektronikus közműnyilvántartó és tájékoztató rendszer.

A Magyar Közlöny 2013. évi 142. számában jelent meg az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29) kormányrendelet, ami megteremti a lehetőségét az e-közmű tájékoztató rendszer kialakításának. A jogszabály 2013. november 1-jén lépett hatályba.

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás (e-közmű) célja, hogy egy új szemléletű információszolgáltatási rendszert alakítson a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelésére, azok megosztására, és a felhasználók számára történő hozzáférés biztosítására.

Az e-közmű rendszerből helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságára, azok elhelyezkedésére a közművezeték tulajdonosára, üzemeltetőjére továbbá azok elérhetőségére vonatkozó információk lesznek elérhetők.

A tájékoztató rendszer 2014. január 01-től kezdi meg működését, használata mindenki számára ingyenes. Használatához ügyfélkapus regisztráció szükséges.

A tájékoztató rendszer teszt alkalmazása.

forrás: holnaphaz.blog.hu