Jövőre a magyar napenergia lenyomja Paksot?

Feldolgozta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az év végén rekord mennyiségben beérkező a kötelező átvételi rendszerhez (KÁT) való csatlakozási kérelmet. Ha minden támogatási kérelemhez tervezett erőmű megvalósul, akkor a hazai napelemes kapacitás – a háztartási méretű kiserőműveket nem számítva – mintegy 2100 MW-ra nőne 2018 végéig, csak viszonyításként: ez összességében meghaladja a Paksi atomerőmű teljesítményét.

A KÁT rendszer a megújuló energiaforrásból, például napenergiából történő villamosenergia-termelés ösztönzésének egyik eszköze. A KÁT támogatásra irányuló kérelmeket 2016. december 31-ig lehetett benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 2016 év végén mintegy 2428 kérelmet nyújtottak be a kérelmezők, melyeket a Hivatal erre a célra alakult munkacsoportja feldolgozott.

Paksi Atomerőmű napelemek

A Hivatal munkatársai ellenőrizték, hogy a benyújtandó dokumentumok és igazolások köre teljes-e, a termelő megfelel-e a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá az üzleti tervben foglalt adatok elemzését követően megállapították, hogy a kérelmező mekkora mennyiségű támogatott villamos energia értékesítésére jogosult.

A kérelmek nagy részében, több mint 1600 esetben hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt a MEKH, közel 800 esetben a Hivatal azonnal kiadta a kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatokat. Május végén a benyújtott kérelmekből már csak 212 db várt hiánypótlásra, 2200 esetben elkészült a kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozat. A kérelmek nagy része 0,5 MW alatti napelemes erőmű támogatására irányul, de jelentős a 0,5 MW feletti napelemes erőművek szerepe is. Mindez azt jelenti, hogy az elkövetkező egy évben jelentősen növekedhet a naperőművek száma Magyarországon, ezáltal a megújuló erőforrásból származó villamosenergia-termelés.

hirdetés

A megújuló energiaforrásból előállított, kötelező átvételi támogatásban részesülő villamos energia erőművek beépített kapacitása 2015-ben 837 MW volt. Ha minden támogatási kérelemhez tervezett erőmű megvalósul, akkor a hazai napelemes kapacitás – a háztartási méretű kiserőműveket nem számítva – mintegy 2100 MW-ra nőne 2018 végéig, csak viszonyításként: ez összességében meghaladja a Paksi atomerőmű teljesítményét.

A napelemes erőművek ilyen mértékű és gyorsaságú növekedése óriási kihívás elé állítja a villamos elosztó hálózatot üzemeltető cégeket, hiszen nagyszámú csatlakozási igényt kell elbírálni, majd kivitelezni, és felkészülni a naperőművek időjárásfüggő működése okozta kihívásokra. Mindezek kapcsán a közeljövőben jelentős elosztóhálózati fejlesztéseket kell majd végezni.

A klímavédelem, a felhasznált energiaforrások diverzifikálása, az energiahatékonyság növelése, az energiaimport-függőség csökkentése, valamint a helyi gazdaságfejlesztési hatások (pl.: munkahelyteremtés, vidékfejlesztés) kiaknázása érdekében hazánk támogatja a megújuló energiaforrások felhasználását. A megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés ösztönzésének egyik eszköze a KÁT, amelyben a villamos energia a piaci árnál magasabb, jogszabályban meghatározott átvételi áron értékesíthető. Jogszabályi változások miatt 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre új KÁT támogatási jogosultság már nem állapítható meg. 2017. január 1-jétől a KÁT-ot a Megújuló Támogatási Rendszer (METÁR) váltotta fel.

A naperőművek üzemidejét a napsütéses órák száma nagymértékben befolyásolja. Magyarországon átlagosan évi 1050-1200 óra üzemidővel számolhatunk, ami egy 0,5 MW-os naperőmű esetén 525-600 MWh éves előállított villamos energiát jelent erőművenként. Ez körülbelül 250 háztartás éves villamosenergia-felhasználását fedezi.

2015-ben a KÁT keretében a naperőművek összesen 10,5 GWh mennyiségű villamos energiát értékesítettek, ami 2014-hez képest 54,5%-os növekedést jelent. A KÁT keretében a napelem-üzemeltetők részére 2015-ben 340 millió forint került kifizetésre, amiből a kötelező átvételi ár és a piaci átlagár közötti különbségből eredő KÁT támogatás 210 millió forint volt.

energiaoldal.hu