Már 16 százalékkal több földgázt tárolunk, mint tavaly ilyenkor

A hazai földgáztárolók téli időszakra való feltöltése lényegesen jobban áll, mint tavaly. Az egy évvel korábbit 16 százalékkal meghaladó, összesen több mint 3 000 millió köbméter betárolt földgáz áll rendelkezésre. Június vége óta az MVM Csoport négy tárolójában a betárolt gáz mennyisége jelentősen megnőtt, a többségi állami tulajdonban levő MVM Csoport felkészült és mindent megtesz, hogy biztosítsa hazánk zavartalan földgázellátását.
A tavalyi töltöttséget jelentősen meghaladó mennyiség a stratégiai készlet megemelésének, valamint az időben elkezdett emelt ütemű betárolásnak köszönhetően áll rendelkezésre. Az orosz-ukrán konfliktus ellenére a földgázszállítás jelenleg zavartalanul zajlik, az orosz partner a hosszú távú földgázszállítási szerződésben foglaltakat, valamint az MVM Csoporttal való sikeres egyeztetések eredményeként a hazai ellátásbiztonságot jelentősen javító vállalásait továbbra is teljesíti.

Az MVM Csoport a lehetőségek kihasználásával maradéktalanul eleget tesz a Nemzeti Energia Stratégiában megfogalmazott feladatainak, a hazai lakossági és versenypiaci fogyasztók ellátásbiztonságának szavatolása érdekében. Mindennek köszönhetően jelenleg már 16 százalékkal magasabb a magyarországi tárolók töltöttségi szintje, mint tavaly ilyenkor, így több mint 3 000 millió köbméter betárolt földgáz áll a fogyasztók rendelkezésére. A hazai tárolókban tavaly ilyenkor csupán 2 580 millió köbméter állt rendelkezésre, és még a tavalyi legmagasabb érték (2 937 millió köbméter) sem érte el a jelenlegi tárolói szintet.

hirdetés

„Az MVM Csoport és az FGSZ Földgázszállító Zrt. is elkötelezett annak érdekében, hogy Magyarország földgázellátása a téli időszakban is zavartalanul biztosítva legyen. Figyelemmel az orosz-ukrán konfliktusra, a hazai ellátásbiztonság szintjének növelése érdekében, az MVM Csoport meglévő üzleti kapcsolatain keresztül továbbra is mindent megtesz a lehetséges szállítási útvonal-diverzifikációs lehetőségek kihasználásáért. Az MVM Csoport sikeres erőfeszítései révén a magyarországi tárolók töltöttsége már 16%-kal meghaladja a tavaly ilyenkor elért szintet” – mondta Horváth Péter az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója.

A nemzeti energetikai társaságcsoport a téli felkészülést már április hónapban megkezdte, a tulajdonában lévő Magyar Földgázkereskedő Zrt. a készletezési stratégiáját folyamatosan alakítja oly módon, hogy a téli időszakra időben rendelkezésre álljon a mostanra már állami tulajdonban levő Magyar Földgáztároló Zrt. tárolóiban a hazai fogyasztók ellátásához szükséges földgázmennyiség. Az orosz-ukrán konfliktus a gázimportra jelenleg nincs hatással, az MVM folyamatos kapcsolatban áll beszállító partnereivel és továbbra is mindent megtesz a hazai lakossági fogyasztók és vállalkozások zavartalan ellátása érdekében.