Megalakult a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform

Megalakult a Nemzeti Hidrogéntechnológiai platform, a szervezet létrehozásában a Valor Hungariae Zrt. mellett társszervezői szerepet vállalt az Eötvös Lóránd Kutatóhálózat (ELKH) és a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület.

Az innováció-integrátori és hasznosítási feladatokat ellátó állami vállalat, a Valor Hungariae szerdai közleménye szerint a platform megalakítása nagy lökést adhat a magyar hidrogéngazdaság fejlődésének, egy asztalhoz ülteti az érintett szereplőket, fórumot teremt a magyar gazdaság és tudomány szempontjából fontos területek szakmai konszenzusra épülő, megalapozott ösztönző és szabályozási eszközeinek kialakításához.

hirdetés

A hidrogénre mint szekunder energiahordozóra, illetve a tüzelőanyag-cellára mint áramforrásra épülő innovatív technológiáknak meghatározó szerepük lehet a jövő fenntartható energetikai rendszereiben és mobilitásában.

A közlemény idézi Lepsényi Istvánt, a Valor Hungariae vezérigazgatóját, aki kiemelte, hogy ezen a területen csak széleskörű nemzetközi együttműködéssel lehet előrehaladni. Magyarországnak elemi érdeke, hogy adottságaira, lehetőségeire, kutatásfejlesztési bázisára támaszkodva aktívan részt vegyen a technikai újításokban.

A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platformhoz való csatlakozási szándékát 41 szervezet jelezte, köztük nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, hazai egyetemek és kutatóintézetek.

energiaoldal.hu – MTI