A növényvédő szerek tárolásáról

Méregraktár-kisokos, avagy amit a növényvédő szerek tárolásáról tudni kell

A növényvédő szerek tárolásánál elkülönítjük a nagyüzemi és a kistermelői feltételeket.

kép: Zach

kép: Zach

A nagyüzemi tárolásra külön e célra szolgáló épületet, illetve épületrészt kell biztosítani, míg kis mennyiségű szerek tárolására megfelelő egy zárható fémszekrény is, azonban az általános szabályok minden tárolóra egyetemlegesen vonatkoznak.
A méregraktár létesítésénél fontos szempont, hogy nem létesülhet árvíz, vagy talajvizes területen, illetve lakott területen belül és állattartó épületek közvetlen közelében sem.

A növényvédő szerek raktározásának fontosabb szempontjai:

– a raktár a szabadból nyíljon
– a bejárati helyeken fémráccsal megerősített biztonsági záras ajtókkal legyen ellátva
– ne legyen közös fala emberi tartózkodásra használt helyiséggel, istállóval, élelmiszer-takarmányraktárral
– az ajtókon legyen „Növényvédő szer raktár. Engedély nélkül belépni tilos!” felirat
– az ablakok legyenek ellátva vasráccsal, illetve rágcsálóhálóval.
– a helyiségek legyenek védve a lehűléstől és felmelegedéstől
– a padlózata olyan burkolatú legyen, mely a tisztán tartást lehetővé teszi
– a bejárat emelt küszöbű legyen (vízbefolyás elkerülése)
– a raktári dolgozók részére, illetve a védőfelszerelések tárolására, a dolgozók tisztálkodására külön helyiséget kell biztosítani. Ebben a helyiségben kell elhelyezni a baleseti és mérgezési elsősegélynyújtó felszerelést is, ennek felbontásáról jegyzőkönyvet kell vezetni

hirdetés

– a raktárt el kell látni a szerek méréséhez, takarításához feltűnően megjelölt munkaeszközökkel (lapát, vödör, mérőeszközök, stb.)
– a növényvédő szerek tárolására szolgáló helyiségen kívül, de zárhatóan kell elhelyezni a selejt növényvédő szereket, veszélyes hulladékokat, kiürült növényvédő szeres göngyölegeket
– a növényvédő szer raktárban a szereket fajtánként és lejárati idejük szerint úgy kell elhelyezni, hogy azok egyértelműen azonosíthatók legyenek

Egyéni növényvédő szer tárolásnál 3 fő szempontot kell betartani:

– a növényvédő szereket eredeti, zárt vagy visszazárt csomagolásban
– más anyagoktól elkülönítve, más személyek és haszonállatok számára hozzá nem férhető módon
– tűz- és robbanásveszélyt kizáró körülmények között lehet tárolni

A felhasználónak az I. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer és a 25 kg-ot meghaladó összmennyiség feletti, II. és III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek raktárkészletéről és felhasználásáról naprakész nyilvántartást kell vezetnie.
A növényvédő szer raktárkészletek számlabizonylatait 5 évig meg kell őrizni.

A raktárban keletkezett tűz esetén az alábbiak alapján kell eljárni:

– a telepen alkalmazott tűzjelzést kell kiadni
– az éghető anyagok eltávolítására kell törekedni
– a tüzet meg kell kísérelni elfojtani, illetve tűzoltó berendezés használatával meg kell kísérelni az oltást (víz semmiképp nem használható, jól felszerelt raktárban tűzoltó homok is található)
– sikertelen oltási kísérletet követően azonnal el kell hagyni a területet
– értesíteni kell a tűzoltóságot (az éghető anyagok típusának megjelölésével, a tűz esetleges eloltását követően is)

forrás: gazdazona.hu