Túl sok hulladékégető az EU-ban?

Egy új tanulmány szerint egyes EU országokban a már működő hulladékégetők kapacitása jóval nagyobb, mint a keletkező újra nem hasznosítható hulladék mennyisége. Ennek ellenére az ipar továbbra is szorgalmazza az égetői kapacitás növelését az európai régióban.

A tanulmányt készítő GAIA  egy nemzetközi szövetség, amely kilencvennél is több országban tevékenykedő több mint 650 alulól építkező szervezetből áll. Küzd a hulladékégetők beszüntetésért, valamint biztonságos, fenntartható és ésszerű alternatívákat ajánl.A Humusz Szövetség 2005 óta tagja a GAIA-nak.

kép: keppelseghers.com

A tanulmány megállapításai szerint:
• Németország, Svédország, Dánia, Hollandia és az Egyesült Királyság máris égetői túlkapacitással bír.
• Emiatt az égetésre szánt hulladék országhatáron túlra történő szállítása megnőtt, ami ellentmond a közelség elvének[1] és felesleges CO2 kibocsátást okoz.
• Annak ellenére, hogy az EU-ban keletkezett hulladék 22%-a elégetésre kerül, az ipar növelni kívánja az európai égetőkapacitást. Ezzel aláássa „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósulásának ütemtervé”-ben foglalt célokat, melyek prioritást adnak a hulladékmegelőzésnek, újrahasználatnak és újrahasznosításnak[2].
• A hulladékszállítmányok számának növekedése veszélyeztetheti az újrahasznosítási célkitűzések elérését, különösen azokban az országokban, amelyek jelenleg igencsak messze állnak ettől.

„Amennyiben az Európai Bizottság kitart álláspontja mellett, hogy 2020-ig az égetést az újra nem hasznosítható anyagokra korlátozza, a követendő stratégia bezárni az égetőműveket újabbak építése helyett. Az erőforrás-hatékony Európa megvalósulásának ütemtervében kitűzött feladatokat és újrahasznosítási célkitűzéseket csak úgy lehet megvalósítani, ha az Európai Bizottság szigorúan ellenőrzi az európai égetői kapacitást.” – jelentette ki Joan-Marc Simon, a GAIA koordinátora.

Németország

„Németországban „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósulásának ütemtervé”-ben kitűzött célok csak üres frázisok, mert szinte semmilyen akadályt nem állítanak új égetőművek megépítése elé, és a csomagolási anyagok újrahasznosítása még mindig igen alacsony fokon áll. A hulladék-megelőzés és az újrahasznosítás terén nagyon lassú a javulás, vagy éppen semmilyen.” – mondta dr. Hartmut Hoffmann, BUND (A Föld Barátai, Németország).

Egyesült Királyság

hirdetés

„Az Európai Bizottság felhívta az Egyesült Királyság figyelmét arra, hogy továbbra is az újrafelhasználás és újrahasznosítás gyakorlatát kövesse, ne pedig az égetői túlkapacitásét. Kijelentették továbbá, hogy „például Dánia és Svájc sokkal több hulladékot éget el, mint amennyi racionális lenne, és ez egyáltalán nem jó gyakorlat[3].” Mindazonáltal az Egyesült Királyság kormánya mégcsak nem is ellenőrzi a helyzetet, azon tény ellenére sem, hogy az ország égetői kapacitása már most nagyobb, mint az eredendő maradék vegyes hulladék.” – jelentette ki Shlomo Dowen, nemzetközi koordinátor, UKWIN (UK Égetői Hálózat Nélkül).

Franciaország
„Franciaországban található az európai égetőművek egynegyede, ennek ellenére még újabbakat terveznek. Az országban meglévő égetői túlkapacitás felelős azért, hogy a szükséges szelektív gyűjtés és újrahasznosítási programok bevezetése alacsony szinten áll. Ennek tudható be, hogy az újrahasznosítási arányok alacsonyabbak, mint amilyenek lehetnének.” – állapította meg Delphine Lévi Alvarès, témafelelős, CNIID (Nemzeti Független Hulladék-Információs Központ).

Spanyolország
„Mallorca-nak jut a szomorú dicsőség, hogy itt található Dél-Európa legnagyobb égetőműje. Emiatt az itteni lakosok fizetik a legmagasabb szemétdíjat egész Spanyolországban és szenvedik el mindazon egészségügyi káros hatásokat, melyeket a saját és mások hulladékának elégetése okoz. A Hulladék Keretirányelv szolgált mentségül egy új égető megépítéséhez, melynek működése a hulladékimporttól függ és ellehetetleníti az újrahasznosítást (2011-ben a kommunális hulladék 84%-át elégették, és csak 16%-át hasznosították újra).” – mondta el Margalida Ramis, GOB mallorca-i helyi csoportjának koordinátora.
„Amennyiben az égetői túlkapacitás folytatódik és/vagy növekszik, az vagy az adófizetők zsebére fog történni – mert a kihasználatlan, de már meglévő kapacitások kompenzálásaként megemelkedik a szemétdíjak összege –, vagy pedig ellehetetleníti a hulladék-megelőzést és újrahasznosítást, mivel nem lesz elég elégetendő hulladék. Az Európai Bizottság feladata ellenőrizni az égetői kapacitás ellátottságát az európai piacon biztosítva ezzel, hogy az ne veszélyeztesse a megelőzést és újrahasznosítást. Egyúttal meg kell gátolnia mindazon gazdasági és jogi ösztönzőket, melyek napjainkban előnyösebbnek tartják a hulladék elégetését az újrahasznosításánál.” – mondta végül Simon, a GAIA koordinátora.

A teljes tanulmány innen letölthető.
________________________________________

[1] A közelség elve (Hulladék Keretirányelv 2008/98/EK, 16. cikk) szerint a hulladékot a keletkezéséhez legközelebb fekvő létesítményben kell kezelni és „a hálózat oly módon fog kiépülni, hogy a Közösség egésze önellátóvá válhasson a hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása tekintetében”. Mivel a Hulladék Keretirányelv megnyitotta az európai piacot az égetésnek, a hasznosítási célú hulladékszállítások megnövekedtek, ami azt jelenti, hogy az EU-ban még több nem belföldi hulladék kerül elégetésre.

[2] „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósulásának ütemterve” (COM(2011)571), melyet az Európa Parlament 2012. május 14-i határozata is támogat, megállapítja, hogy 2020-ig az energetikai hasznosulással járó égetést az újra nem hasznosítható anyagokra kell korlátozni. Jelenleg az EU-ban 22% az égetés aránya, az újra nem hasznosítható anyagok kevesebb, mint 20%-ot képviselnek.

[3] Az Egyesült Királyság feljebb került az Európai Újrahasznosítási Szövetség listáján, letsrecycle.com,2012.március 1.

forrás: greenfo.hu