Változnak a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szakmai szabályai

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításának tervezete közigazgatási egyeztetésen. E tervezet a szén-monoxid érzékelő berendezések ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseivel való összhang megteremtését is rögzíti. A véleményezés végső határideje: 2013. szeptember 17.

szén-monoxid érzékelő. kép: conrad.hu

szén-monoxid érzékelő. kép: conrad.hu

A BM rendelet módosításának célja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2013. október 15-én hatályba lépő, a szén-monoxid érzékelő berendezések ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseivel való összhang megteremtése és a szén-monoxid érzékelők ellenőrzése során a kéményseprő-ipari közszolgáltató által elvégzendő feladatok meghatározása.

A módosítást indokolja továbbá a tűzvédelmi hatósági eljárások lefolytatásához szükséges egyes közszolgáltatói feladatoknak a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak való megfeleltetése, továbbá az élet-és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének elkerülése érdekében a kéménytűz és káreseményeket követően az égéstermék-elvezető kötelező vizsgálatának előírása.

hirdetés

A jogszabálytervezet elérhető: a kormany.hu weblapon.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várják.
A véleményezés végső határideje: 2013. szeptember 17.

OrientPress Hírügynökség