Amit az ablakcsere pályázatról tudni kell

Megjelent a várva-várt ablakcsere pályázat is. Hogyan nyerhetünk akár 520 ezer forintot? Ahogy a kazáncsere pályázat esetében, itt is összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

A pályázattal érintett lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája, valamint a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie, melyet a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik  közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni.

Csak azok az épületek pályázhatnak, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.
Támogatható tevékenységek (anyag+munkadíj):

A) Lakások külső nyílászáróinak a cseréje, ha megfelelnek a TNM rendelet szerinti költség-optimalizált követelmény szint előírásoknak. Az önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség. Csak fűtött terek (lakó helységek) nyílászárói támogathatóak.

B) Épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, melyet az adott homlokzati oldalon, egységes módon fel kell szerelni. Amely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható).

Figyelem: Csak az A) ponttal együttesen végezhető, de nem kötelező jelleggel.

Használt eszköz/berendezés beépítése nem támogatható.

Az állami támogatás aránya:

Vissza nem térítendő. A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás:

A) nyílászáró csere esetében legfeljebb bruttó 450.000 forint.
A) és B) árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárócsere esetén a legfeljebb bruttó 520.000 forint.

Egyéb előírások:

hirdetés

A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több.

A szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.

Benyújtás:

A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől (2014.09.29.), pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2014. november 15. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (zfr–kazancsere.hu) keresztül a Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy.

banner_tanusitoexpresszA pályázat határidő előtti lezárása esetén a lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek, ami nem jelenti, hogy ezen pályázatok támogatásban részesülnek.

Döntés:

A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia-megtakarítási szempontokat figyelembe véve – szén-dioxid-kibocsátás csökkentés – rangsorolásra kerülnek.

Elszámolás:

A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást 2015.04.30-ig meg kell valósítania, a támogatás folyósítását a beruházás befejezését követően maximum 14 napon belül, de legkésőbb 2015.05.15. napjáig köteles benyújtani a pályázati portálon keresztül.

A beruházásnak az üzembe helyezést követően 3 évig fenn kell maradnia.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein kérhető.

H – Cs: 8:00 – 16:15
P: 8:00 – 13:45
telefon:  (+36) 1 372 6516
(+36) 1 372 6590
e-mail: pki@emi.hu

energiaoldal.hu