CNG és biogáz: 2023-ig adókedvezmény?

Az Európai Parlament adókedvezményben részesíti az alternatív meghajtásokat, de tavaly áprilisban az Európai Bizottság egy olyan javaslatot fogalmazott meg, melyben megadóztatta volna az alternatív üzemanyagokat és fokozatosan kivezette volna azok adókedvezményét.

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága több módosítást is javasolt, ennek értelmében a környezetbarát energiahordozók 2023-ig adókedvezményben részesülhetnek, azt követően pedig minimális adóteherrel sújtanák azokat. Az Európai Bio- és Földgáz Autó Szövetség, melynek az MGKKE (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület) is tagja, örömmel fogadta, hogy 2030-ig meghosszabbítást nyert a gáznemű hajtóanyagok pozitív jövedéki adó megkülönböztetése.

hirdetés

Az alternatív üzemanyagok adószabályozásának módosítására elkészített javaslatot benyújtották az Európai Parlamentnek és az Európa Tanácsnak is, ahol hosszú viták során újabb és újabb módosításokat szavaztak meg a képviselők. 2012. február végén a Gazdasági és Monetáris Bizottság számos kiegészítéssel és változtatással fogadta el a tervezetet. A testület támogatta a földgáz és a biometán üzemanyagként való felhasználását azáltal, hogy hozzájárult az alternatív energiahordozók adókedvezményének fenntartásához.

Ennek a kedvezménynek megszüntetését tervezték először 2018-as határidővel, majd az öt évvel későbbi dátum látszott valószínűnek, miszerint 12 éven keresztül lépcsőzetesen emelkedő, 2018-tól pedig 50 százalékos mértékű adót kell a tagállamoknak kivetniük. A Bizottság legutolsó állásfoglalása, véglegesnek tekinthető határozata alapján, az üzemanyagok iránt kivetendő minimális energia jövedéki adó 9,6 €/GJ mértékét 50 százalékos kedvezménnyel alkalmazhatják a tagállamok a gázüzemanyagokra egészen 2030 januárjáig. Az európai döntés gyakorlatilag egy tiszta, átlátható adózással részesítené előnyben az alternatív hajtások kiépítését és elterjedését.

Fontos figyelembe venni, hogy az Európai Parlamentnek csak véleményezési joga van a tervezettel kapcsolatban, hiszen a végső döntést a jövőben is a tagállamoknak kell meghozniuk az Európa Tanácsban. A kiegészítés szerint az országoknak saját hatáskörben kellene meghatározni, hogy az alternatív meghajtást milyen mértékben részesítenék előnyben.  A Közlekedés Jövő Üzemanyagainak Szakértő Csoportja 2011. január végén publikált tanulmánya megerősíti a Gazdasági és Monetáris Bizottság érveléseit a környezetbarát meghajtások kapcsán, hiszen a jelentés szerint a biztonságos alternatív üzemanyagok jelenthetik az egyetlen lehetséges megoldást a városi közlekedés számára. A testület véleménye gyakorlatilag összhangban van a MGKKE állásfoglalásával, mely szerint a bio- és földgáz energiahordozók előnye, hogy nem tartalmaznak olajszármazékot illetve egyedülállóan alacsony a károsanyag-kibocsátásuk, ezért a lehető legjobb alternatívát jelenthetik a városi közlekedés számára.

A jelenlegi tervezet elsősorban az arányosság elvén szabná újra az alternatív üzemanyagok adószabályozását, ennek elfogadásában azonban jelentős szerepe lesz a dán EU-elnökségnek is. A Gazdasági és Monetáris Bizottság állásfoglalása egyértelmű üzenet abba az irányban, hogy a jelenlegi, EU Bizottság által készített javaslat nem elfogadható a parlament számára. A testület által indítványozott módosításokból egyértelműen kiolvasható, hogy a jövő szempontjából a biometán és a földgáz jelentheti az egyetlen reális alternatívát a kőolajszármazékokból készülő, környezetszennyező energiahordozókkal szemben.

forrás: autolabor.hu