Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással pályázat: felfüggesztve

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tudatta, hogy épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című kiírás felfüggesztésre kerül a kisebb támogatási igényű projektek esetében. A teljes anyag elérhető nfu.hu
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az ‘Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva’ című (KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú) pályázati felhívást a Költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (beleértve a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházak) pályázói kör számára, amennyiben az igényelt támogatási összeg 1 millió és 50 millió Ft közé esik, 2013. február 12-i hatállyal felfüggeszti.

A 2013. február 14., csütörtök 24 óráig postára adott pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elbírálja, a bírálat eredményéről a döntést követően a pályázókat tájékoztatja.

hirdetés

A postai bélyegző szerint 2013. február 12-én és azt követően postára adott, illetve 2013. február 13-án és azt követően a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok közül, a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a minimális támogatási ponthatárt elérő vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a támogatott projektek, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Fentiekre tekintettel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27.§ (3) bekezdése alapján a fent meghatározott időpontot követően postára adott vagy benyújtott pályázatok esetében a döntésre vonatkozó határidő 15 nappal meghosszabbításra kerül.

OrientPress Hírügynökség

Vélemény, hozzászólás?