Március 5-től új tűzvédelmi szabályzat lép életbe

Március 5-én lép hatályba az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz). Az új szabályozással gazdaságosabban lehet majd megteremteni az elvárt biztonságot, illetve a rendelkezés kitér olyan új tényezőkre is, mint például a napelemek, melyek a tűzoltás során kockázatot jelentenek. A Rádió Orient műsorában a szabályozás változásairól kérdeztük Bérczi László tűzoltó dandártábornokot és Érces Ferenc tűzoltó ezredest.

Érces Ferenc főosztályvezető elmondta, hogy a régi szabályozással négy fő probléma volt. Egyrészt rendkívüli merevsége nem hagyott tervezési szabadságot, mivel meghatározta a biztonsági szintet és azt is, hogy miként kell annak megfelelni. Másrészt nem volt egyértelmű a megfogalmazása, néhol egymásnak ellentmondó rendelkezéseiből értelmezési gondok adódtak. Hiányosságai is voltak, hiszen nem tartalmazott speciális eseteket, továbbá a kockázat és védelem egyensúlyát sem biztosította megfelelőképpen.

 

Ez indokolta egy olyan új jogszabály megalkotását, amely mindenki számára egyértelmű, az Európai Uniós szabályozásnak is megfelel és azt a minisztériumok is jóváhagyják. Az új OTSz Brüsszelben egy három hónapos notifikációs eljáráson vett részt – emelte ki Bérczi László országos tűzoltósági főfelügyelő.

Az új szabályozás előnyeit ismertetve a tűzvédelmi szakemberek elmondták: abban csak az elvárt biztonsági szint van meghatározva. A megvalósíthatóság nem kötött, ahhoz az úgynevezett Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek adnak segítséget. Ennek lényege, hogy a régi OTSz értelmében a jogszabály-módosítás folyamata akár egy évig is eltarthatott, amíg a Belügyminisztérium által létrehozott tűzvédelmi munkacsoport ügymenete ennél jóval rövidebb lesz. Másik előnye, ezek a mankónak használható, nem kötelező erejű irányelvek teret adnak a tervezők leleményességének a tűzvédelmi biztonsági szint megteremtésében.

hirdetés

A szabályozás egyes új épületek esetében bevezeti egyfajta tűzvédelmi használati utasítás vezetését, az úgynevezett Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet. Ennek célja, hogy az épület biztonsága az átalakítások során ne csorbuljon, a tűzvédelmi követelmények betartása biztosítható, ellenőrizhető és nyomon követhető legyen.

Az új OTSz emellett kitér a speciális építmények: aluljárók, metrók, fedett színek tervezésének szabályozására is, amelyek szabályozása eleddig hiányos volt.

Az eddigi A,B,C,D,E tűzveszélyes osztályzati besorolás helyett – amely nem adott kellő lehetőséget és néhol nem szolgálta a beavatkozók védelmét – a beavatkozás feltételeit maximálisan biztosító kockázati osztályokat említ az új szabályozás – emelte ki Bérczi tábornok, majd hozzátette: a szabályozás kitér ezen kívül olyan új elemekre is, mint a napelemek, amelyek veszélye, hogy nem áramtalaníthatók, így egy tűzoltás során kockázatot jelenthettek. Az új szabályozás értelmében azonban elérhető közelségben, jól látható kapcsolót kötelező elhelyezni a beavatkozást végzők biztonsága és a hatékony oltóanyag használat érdekében.

Az új szabályokra történő felkészülés Érces Ferenc tájékoztatása szerint két részletben történik: egyrészt a hatósági szakemberek, másrészt a tűzvédelmi szakterületen dolgozó civilek- beruházók, tűzvédelmi tervezők és társasházkezelők – oktatása zajlik. Elsőként elméleti képzésen az új tűzvédelmi szabályzat szemléletmódját ismerik meg, második körben – ami jelenleg is zajlik – gyakorlati példákon keresztül ismerhetik meg az új szabályok alkalmazását a résztvevők. A tanfolyamokra az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján lehet jelentkezni.

Mind a beruházóknak, mind a tervezőknek fontos az egyszerűség, gazdaságosság és a gyors engedélyezés. Az új szabályozással e tekintetben gazdaságosabban lehet majd megteremteni a biztonságot, mint eddig – emelték ki a Rádió Orient vendégei, ismertetve, hogy a használati szabályok jelentős része lényegileg csak nyelvezetében változik. A mindennapi gyakorlatban a szabadtéri és beltéri tűzgyújtás megszigorítása a legérzékelhetőbb változás, amely bejelentés- és engedélyköteles lesz. Az engedélyt a hatósági kezelőtől kell majd beszerezni. Emellett szerepel benne az irányított égetés fogalma is, ami azt jelenti, hogy nem szabad a tüzet felügyelet nélkül hagyni. Azonban itt sem a bírságolás, hanem a figyelemfelkeltés lesz a legfontosabb cél.

OPH