Rendelet a lakossági gyógyszerhulladékról

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos rendelet tervezetet közigazgatási egyeztetésre bocsátotta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, melyet az egészségügyi szakmai változások tesznek indokolttá. Véleményezési határidő: 2014. március 11.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény újszerűsége, felépítése, fogalom meghatározása, és a jelenleg hatályos rendeletek megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett egészségügyi szakmai változások indokolttá teszik új miniszteri rendeletek megalkotását.

A hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló (Hulladék Keretirányelv, a továbbiakban: irányelv) 2008/98/EK irányelv, illetve a korábbi, a hulladékról szóló 2006/12/EK irányelv kapcsán a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) felülvizsgálatra került és megjelent az új, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény.
A 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jével történő hatálybalépése szükségessé teszi a jelenleg hatályos 3 miniszteri rendelet
-a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet,

hirdetés

-az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002.(I.11.) EüM rendelet és
-a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005.(VI.10.) EüM rendelet módosítását.

A jogszabálytervezet elérhető: a kormany.hu honlapon.
Véleményezési határidő: 2014. március 11.
Véleményezési cím: miklosne.sinka@emmi.gov.hu

OrientPress Hírügynökség

Vélemény, hozzászólás?