Szubjektív feltételek a szociális tűzifa igénylésénél Érpatakon

Szabó Máté ombudsman szerint sérti az emberi méltósághoz való jogot és az egyenlő bánásmód követelményét, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Érpatakon „szubjektív, önkényes, a rászorultság megállapításával semmiféle kapcsolatban sem álló feltételekhez” kötötték a szociális tűzifa kiosztását.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vasárnap az MTI-vel közleményben tudatta, az ombudsman Kállai Ernő, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és több civil szervezet jelzése nyomán indított vizsgálatot.

Illusztráció. kép: kapkata/indafoto.hu

Illusztráció. kép: kapkata/indafoto.hu

A panaszosok szerint az érpataki polgármester által közzétett, a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó rangsorolási feltételek közé tartozott például, hogy az igénylő mennyiben rontotta a település jó hírnevét, illetve a közmunka során milyen szorgalommal és mennyire tisztességesen és megbízhatóan végezte el a rá bízott feladatokat. A hirdetmény szerint tűzifára elsősorban az arra érdemes beilleszkedő és példamutató életformát élő, Érpatak jó hírnevét ápoló, és a települést építő családok számíthatnak.

hirdetés

Szabó Máté szerint a rászorultság igazolásán túlmenően egyéb magatartásbeli vagy szubjektív „érdemességi” feltételek nem állíthatóak fel: az önkormányzati rendelet a rászorulókat különböző, általa meghatározott, homályos normák alapján nem rangsorolhatja. A biztos szerint egy jogállamban elfogadhatatlan az, ha egy település önkormányzata vagy polgármestere kvázi önálló döntési jogkörben, mindenféle jogi kontroll nélkül határozhat arról, hogy kit tart jogosultnak a szociális célú tűzifa igénylésére.

Szabó Máté megkereste a település polgármesterét, aki azonban az ismételt kérés és sürgetés ellenére sem válaszolt. Az ombudsman tájékoztatást, valamint törvényességi intézkedéseket kért az illetékes megyei kormányhivatal vezetőjétől. A kormánymegbízott arról informálta Szabó Mátét, hogy egy másik rendelet kapcsán már tett törvényességi észrevételt, valamint megküldte az érpataki önkormányzat szociális tűzifa kiosztásával kapcsolatos rendeletének teljes szövegét.

A közlemény szerint az ombudsman felkérte a megyei kormányhivatalt, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében tegye meg a szükséges intézkedéseket.