Angliai energiaárak Magyarországon?

A KSH adatai szerint a magyarországi energiaárak mindössze 1%-al maradnak el az Egyesült Királyságban mértektől.

 

„A villamos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok árucsoportban jelentős szóródás volt megfigyelhető, a relatív szórás mutatója 30%-ot ért el. Dánia árszínvonala kiemelkedett az Európai Unió átlagát 75%-kal meghaladó értékével, a sorban következő Norvégia uniós átlagnál mintegy 50%-kal magasabb mutatója szintén kiugró volt 2010-ben.

A további sorrendet Svédország, Németország, Svájc és Hollandia alkotta. A legkevésbé költséges országoknak Szerbia, Macedónia, Albánia, Románia és Montenegró számítottak, árszínvonaluk nem érte el az uniós átlag 60%-át.

hirdetés

Magyarország 86%-os árszínvonalával a középmezőnyben, a 15–16. helyen helyezkedett el. 

Térségünk országait tekintve jóval a magyar árszínvonal alatti értékkel rendelkezett – mint említettük – Szerbia (47%) és Románia (56%).

Szintén alatta maradt az árszínvonal hazánkéhoz képest Horvátországban (75%) és Lengyelországban (83%). Szlovénia (97%), Szlovákia (100%), Csehország (106%) és Ausztria (110%) árszínvonala számottevően magasabb volt a magyarországinál.

Érdemes megjegyezni, hogy hazánk árszínvonala ebben az árucsoportban mindössze 1 százalékponttal maradt el az Egyesült Királyságban mérttől.”

forrás: piackutatasok.hu