Így adózik, aki háztartási kiserőművet üzemeltet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET) 13. § (2) bekezdése, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 4. §-a értelmében a háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői által termelt, a közcélú hálózatba betáplálni kívánt villamosenergiát az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles átvenni.

Annak a megítélése, hogy a háztartási méretű kiserőművet (továbbiakban: kiserőmű) üzemeltető magánszemélynek (továbbiakban: üzemeltető) a VET-ben, valamint a Vhr-ben foglaltak szerint végzett, ellenérték fejében teljesített villamos energia-értékesítési tevékenységére tekintettel keletkezik-e áfa alanyisága, mindig a kérdéses tevékenység jellegétől és a kiserőmű üzemeltetésének egyedi körülményeitől függ (pl.: kiserőmű kapacitása, az értékesített energia mennyisége, értékesítés gyakorisága), vagyis az adóalanyiság, illetve az áfa kötelezettség minden esetben egyedileg vizsgálandó.

kép: kphoto/indafoto.hu

kép: kphoto/indafoto.hu

Önmagában az a tény, hogy a villamosenergia-kereskedő az üzemeltető által feleslegként megtermelt energiát köteles ellenérték fejében átvenni, nem alapozza meg az üzemeltető áfa alanyiságát, vagyis nem jelenti azt, hogy a fölösleges energia fenti módon történő értékesítése során az üzemeltető kizárólag áfa alanyi minőségben járhat el.

hirdetés

Abban az esetben, ha a kiserőmű a kapacitását tekintve jellemzően az üzemeltető saját fogyasztásának, illetve magánszükségleteinek megfelelő mennyiségű energiát termel, vagyis energia felesleg csak alkalomszerűen keletkezik, akkor az üzemeltetőnek a felesleges energia értékesítésére irányuló tevékenysége miatt áfa alanyisága nem keletkezik.

Amennyiben azonban a kiserőmű már eleve oly módon került kialakításra, hogy az értékesítés céljából is termeljen energiát, a megtermelt energia mennyisége rendre meghaladja az üzemeltető magánszükségleteit, azaz a közcélú hálózatba rendszeresen energiafelesleget táplál be, úgy a felesleges energiának az energiakereskedő felé történő értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 6. § (1) bekezdés szerint adóalanyiságot keletkeztető gazdasági tevékenység. Ebben az esetben az üzemeltetőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az adóhatóságnál általános forgalmi adó alanyként be kell jelentkeznie és adószámot kell kérnie.

Ha a kiserőmű üzemeltetője az általa folytatott egyéb tevékenység miatt már eleve adóalany, akkor az energiafeleslegének értékesítése nem tekinthető adóalanyiságán kívül eső tevékenységnek, ezért az Áfa tv. szerinti számla kibocsátásával szükséges bizonylatolnia a villamosenergia-kereskedő felé-tudatta a nav.gov.hu

OrientPress Hírügynökség

Vélemény, hozzászólás?