Megbízhatóbb adatok a légszennyezettségről

Az EU-s irányelvek változása miatt szigorodtak a légszennyezettség mérésének követelményei. Szükségessé vált a környezeti levegő méréséhez, a mérési adatok feldolgozásához, megjelenítéséhez tartozó informatikai rendszer továbbfejlesztése, az előállított adatok elektronikus közzétételének korszerűsítése.

A célok elérése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium az Országos Meteorológiai Szolgálat részvételével jelentős fejlesztést valósított meg az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) rendszerén az Európai Unió és a kormány mintegy 1,1 milliárd forintos támogatásával.

Kép: OrientPress Hírügynökség

Kép: OrientPress Hírügynökség

Magyarország légszennyezettség szempontjából a közepesen szennyezett levegőjű országok közé tartozik. A levegőminőségi mérőhálózatok működtetését, a levegőminőség értékelését és a lakossági tájékoztató rendszerek működtetését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végzi. Országszerte közel 60 helyszínen fix telepítésű és mobil automata mérőállomások végzik folyamatosan a levegőminőség mérését, e tevékenység célja, hogy pontos adatokat kapjunk a levegőben található káros anyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szállópor, ózon és aromás szénhidrogének) jelenlétéről és a határértékekhez viszonyítva magas koncentráció fennállása esetén az erre kijelölt szervezetek be tudják vezetni a jogszabályban előírt intézkedéseket. Az adatgyűjtés és értékelés végrehajtói a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt álló Országos Meteorológiai Szolgálat és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek.

hirdetés

Az EU-s tagságból fakadóan a magyarországi légszennyezettség mérésnek meg kell felelnie a nemzetközi előírásoknak az eszközállomány, a folyamatos mérésekkel ellenőrzött települések száma, az ellenőrzött légszennyező komponensek köre, a műszerpark, a lakossági tájékoztató rendszer, valamint az adatszolgáltatás biztosítása tekintetében.

A projekt keretében a mérőállomásokon újabb mérőpontok létesültek, az elavult, kiöregedett műszereket lecserélték, ez biztosítja a mérési adatok megfelelő rendelkezésre állását, teljesíti az éves szinten min. 90 százalékos adat rendelkezésre állási követelményt. Az informatikai rendszer fejlesztésével lehetővé vált a szükséges jelentések elkészítése és az on-line tájékoztatás. Az adatokhoz való széleskörű hozzáférést a megújult és akadálymentes weboldal segíti.

A nyilvánosság tájékoztatása remélhetőleg a környezettudatosság növekedését eredményezi, megfelelő információk birtokában a lakosság érdemben hozzájárulhat a légszennyezettség csökkentéséhez. A gyors és pontos tájékoztatás lehetővé teszi a lakosság felkészülését az esetleges veszélyhelyzetekre, ezáltal az egészségi állapotuk kisebb károsodást szenved.

OPH