A geotermiára, a szénre és a nem hagyományos szénhidrogén-vagyonra támaszkodhat Magyarország

Magyarország geotermikus potenciálja, kőszén- és lignitkészlete, valamint a nem konvencionális szénhidrogén-vagyona hosszú távon is jelentősen növelheti az ellátásbiztonságot, csökkentheti az importfüggőséget, elősegítheti a megújuló energiák nagyobb arányú szerepvállalását – állapítja meg az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv tervezete.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kedden bocsátotta társadalmi egyeztetésre a dokumentumot és az ahhoz kapcsolódó környezeti értékelést a kormány.hu honlapon, a véleményeket augusztus 14-éig várják.

Geotermikus erőmű Izlandon

Geotermikus erőmű Izlandon

hirdetés

A cselekvési terv a szén esetében célul tűzi ki a szinten tartást a villamosenergia-termelésben, új, korszerűbb és hatékonyabb erőművekben. A szénhidrogének esetében a hazai ásványvagyon kutatásának és kitermelésének fokozása, a nem konvencionális vagyon kitermelésének technológiai és környezeti vizsgálata, a rétegrepesztés engedélyeztetési eljárásának EU-ajánláson alapuló kidolgozása, majd ez alapján a megfelelő jogszabályi környezet biztosítása is hangsúlyos elemei a tervnek.

A geotermia területén a geotermikus város- és távfűtés, a hőenergia hatékony hasznosulását biztosító kaszkád-rendszerű hasznosítások ösztönzését sürgeti. Egyben támogatást szorgalmaz a sekély geotermikus adottságokat kiaknázó földhős hőszivattyús fűtés és hűtés alkalmazásának. Ugyancsak kiemeli a 2020-as célszámok elérését célzó időarányos növekedés biztosításának, a fenntartható hévízgazdálkodást támogató visszasajtolás elősegítésének, valamint a geotermikus alapú villamosenergia-termelés megalapozásának fontosságát.

A cselekvési terv elfogadásáról javasolt kormányhatározat többek között felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a hazai ásványvagyon-hasznosítás növelése érdekében vizsgálja felül a bányavállalkozók közterheit, tegyen javaslatot a bányajáradék számításának egyszerűsítésére. Ugyancsak feladatul szabja nekik, hogy tegyenek javaslatot a geotermikus beruházások kezdeti magas földtani kockázatának pénzügyi kezelésére a geotermikus energiahasznosítás bővítése érdekében. A terv intézkedéséket fogalmaz meg az ásványvagyon-nyilvántartásról, az adatkezelésről, a kutatás-fejlesztésről, mintaprojektekről, a szakmakultúra fenntartásáról, az oktatásról, az intézményi rendszer biztosításáról.

energiaoldal.hu- MTI