Társadalmi egyeztetésen a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia tervezete

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. koordinálásában létrehozott szakértői kör bevonásával elkészítette a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát és az ehhez tartozó környezeti vizsgálati jelentést. A dokumentumokkal kapcsolatos társadalmi egyeztetés 2014. szeptember 11-én veszi kezdetét. A véleményeket 2014. október 11-ig várja a szaktárca.
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazottak elérése érdekében rögzíti azokat a célokat és fő irányokat, amelyek a 2020-ig terjedő időszakban, kitekintéssel 2030-ig a hazai épületállomány energiafelhasználásának jelentős mértékű csökkentését teszik lehetővé, megadva a későbbiekben kidolgozandó épületenergetikai cselekvési tervek, konkrét programok, intézkedések elvi keretét.

kép: Andrew

Illusztráció. kép: Andrew

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia az uniós és nemzeti energetikai és környezetvédelmi célkitűzések elérése érdekében olyan átfogó stratégiai és közpolitikai célokat szolgál, mint amilyenek az épületállomány energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, az energiaszegénység mérséklése, az ellátásbiztonság előmozdítása, a lakossági és az állami szektor költségeinek csökkentése, valamint a munkahelyteremtés.

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia kidolgozási, egyeztetési és elfogadási folyamatának része a stratégiai környezeti vizsgálat, melynek végső célja olyan környezeti jelentés és stratégia összeállítása, amely végrehajtható javaslatokat tesz a fenti célok eléréséhez szükséges intézkedések végrehajtására.

hirdetés

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia összhangban áll a vonatkozó szakpolitikai dokumentumokkal, így szervesen kapcsolódik a Nemzeti Reformprogramhoz, a II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervhez és Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervéhez, továbbá szakpolitikai kereteket biztosít az Európai Uniós források felhasználáshoz kapcsolódó operatív programok tervezéséhez.

A jogszabályi rendelkezéseknek és az energiahatékonyságról szóló irányelv előírásainak megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából elkészült a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia és annak tervezetéről szóló környezeti vizsgálati jelentés, amelyek 2014. szeptember 11-től megtekinthetők a kormany.hu honlapon.

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégiával és annak tervezetéről szóló környezeti vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket 2014. október 11-ig várja a szaktárca az orsolya.ozsvart@nfm.gov.hu és a jogifo@nfm.gov.hu címekre.

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia tervezetét a környezeti vizsgálat során kapott véleményekkel és észrevételekkel kiegészítve várhatóan 2014 októberében nyújtja be a fejlesztési tárca a kormány elé.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Vélemény, hozzászólás?